• Arşiv
  • ADANA VE ERZİNCAN'DA YENİ TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KURULDU

11.5.2016 tarih 29709 Sayılı Resmi Gazete de  yayınlanan 2016/8776 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  merkezi   Adana  ve  Erzincan İllerinde olan yeni Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri kurulmuştur.

Yeni kurulan Adana Tapu ve Kadastro  XXIII Bölge Müdürlüğüne , Adana ve Mersin İllerinde bulunan tapu ve kadastro müdürlükleri bağlanmıştır.

Yeni kurulan Erzincan Tapu ve Kadastro XXIV Bölge Müdürlüğüne ,Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane tapu ve kadastro müdürlükleri bağlanmıştır.