• Arşiv
  • TAPU HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ ORANLARINDA 15.3.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BAKANLAR KURULU KARARI İLE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TARİH : 15.03.2017
KONU : Tapu Harcı ve Damga Vergisinde 2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik


AÇIKLAMA

15.3.2017 tarih 30008 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 13.3.2017 Tarih 17/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tapu Harçları ve Damga Vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır

Buna göre;

a) 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun tapu harcına tabi  işlemleri düzenleyen 20/a maddesinde belirtilen tapu işlemlerinde tapu harcı oranı  konut ve iş yerlerin de  (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) 30.9.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil)  binde 20 iken binde 15 olarak belirlenmiştir.

b) 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli 1.Sayılı Tabloda yer alan ‘’Akitlerle İlgili Kâğıtlardan’’ Belli Parayı İhtiva Eden ‘’ aşağıda bentlerde yer alan sözleşmelerde damga vergisi oranı (0) olarak belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi (0) olarak belirlenen sözleşmeler

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri