• Arşiv
  • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YURT DIŞINDAN DÜZENLENEN VEKALETNAMELERE İLİŞKİN DUYURUSU YAYINLANDI

Açıklama;

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün  ‘’yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnameler ‘’ konulu 20.3.2017 Tarih E.270304 Sayılı talimatı yayınlanmıştır. (*)

Söz konusu talimat gereğince yabancı gerçek kişiler ile yabancı tüzel kişi temsilcileri tarafından yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde, vekaletnamedeki fotoğrafın, düzenleyen yetkili tarafından; mühür veya soğuk damga ile ya da imza veya kaşe ile onaylanmış olması gerekmektedir.


(*) Yurt dışından düzenlenen vekaletnamelere ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2015/5 sayılı Genelgesi gereğince işlemlere yön verilmekte olup.Söz konusu genelge , e-tapu.com sitemizde yer almaktadır.