• Arşiv
  • ANAYASA MAHKEMESİNİN ‘’ YOL OLARAK BEDELSİZ TERK EDİLEN ALANIN ÖNCEKİ MALİKİNE BELEDİYECE İADE EDİLMEMESİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNA DAİR VERDİĞİ KARAR 28.3.2017 TARİH 300021 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 28.3.2017

Anayasa Mahkemesinin 28.03.2017 Tarih 2014/11994 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 9.3.2017 Tarih 2014/11994 Sayılı Kararı ile ;   Tapu malikince , yola bedelsiz terk edilen alanın, belediyenin yaptığı imar planı değişikliği ile ‘’konut alanına’’ dönüştürülmesinde , ‘’ taşınmazın  terki yapan malike iade edilmemesi nedeniyle Anayasanın 35.maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ‘’  karar verilmiştir.

Söz konusu kararın , belediyelerin kamuya bedelsiz olarak terk edilen alanları (yol,yeşil alan  v.b) daha sonra imar planı değişikliği ile özel mülkiyete konu ederek adlarına tescil ettirip, tasarruf etmelerine yönelik  uygulamalarda önemli sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.