• Arşiv
  • KONUT VE İŞ YERLERİ İÇİN GETİRİLEN TAPU HARCI İNDİRİMİNE İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALİMATI YAYINLANDI 03.04.2017

AÇIKLAMA

15.03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tapu harçları ve damga vergisi oranlarında değişiklik yapılmış olup, 30.09.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı Tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı oranı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak yeniden belirlenmiştir.

Tapu harcı oranı, konut ve işyerlerin de (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak uygulanacağından; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının 31.03.2017 Tarih 23294678-010.07.02-E.731350 sayılı Talimatında belirtildiği gibi ;

1) 634 sayılı KMK'ya tabi olan veya olmayan konut ve işyeri nitelikli tüm taşınmazların,

2) Tapu sicilinde farklı niteliklerle kayıtlı olsa bile (depo, ahır, dam, baraka, mandıra ofis,mesken, ev, hane vb.) işyeri ve konut olarak kullanılması mümkün olan tüm taşınmazların,

3) Tapu kütüğünde ev ve arsası, bahçeli ev, kargir bina ve bahçesi, işyeri ve arsası vb. niteliklerle karma kullanımlı olarak kayıtlı taşınmazların, devir ve iktisabında da 30/09/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) "binde 15" nispetinde tapu harcı uygulanacaktır.

4) Hisseli taşınmazlarda beyanlar sütununda bulunan konut ve işyeri nitelikli muhdesatta lehdar olarak görünen kişilerin devir ve iktisabında, bu kişiler açısından indirimli tapu harcı uygulanacaktır. Hisseli konut/işyeri niteliklikli taşınmazların devir ve iktisabında beyanlar sütununda muhdesat belirtmesi mevcut değilse tüm hissedarlar için muafiyet uygulanması gerekmektedir.

5) İndirimli tapu harcı uygulanan taşınmazların devir ve iktisabında konut/işyeri olma koşulları taşımadığının (sicilde belirtilen nitelikle fiili durumun uygun olmaması gibi) herhangi bir şekilde tespiti durumunda indirimli alınan tapu harcının yasal faiziyle birlikte Maliyece tahsil edileceğinin bilindiği konusunda resmi senede veya tescil istem belgesine tarafların beyanının alınması gerekmektedir.