• Arşiv
  • YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN ASKERİ BÖLGELERDE TAŞINMAZ VE SINIRLI AYNİ HAK EDİNİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017/4 SAYILI GENELGESİ YAYINLANDI 23.05.2017

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2017/4 sayılı genelgesi ile Yabancı Gerçek kişilerin taşınmaz ediniminde 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri gereğince tapu müdürlüklerince yapılacak sorgulamalara yönelik yeni düzenleme yapılmıştır.

Buna göre;

a) Adıyaman, Aksaray, Aydın (Dilek Yarımadası hariç),Çankırı, Çorum, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir,Niğde,Samsun,Sinop,Uşak,Yozgat illerinde yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynı hak edinim talepleri askeri makamlarla yazışma yapılmaksızın doğrudan tapu müdürlüğünce karşılanacaktır.

b) Yukarıda belirtilen illerde tapu sicilinin beyanlar hanesinde ‘’askeri yasak ve güvenlik bölgesi’’ belirtmesinin bulunması hallinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına konu intikal ettirilerek alınacak talimata göre işlem yapılacaktır.

c) Yukarıda belirtilen iller dışındaki illerde de tapu sicilinin beyanlar hanesinde ‘’askeri yasak ve güvenlik bölgesi’’ belirtmesinin bulunması hallinde belli istisnalar dışında (miras intikali) edinim talepleri tapu müdürlüğünce yerine getirilmeyecektir.

ç) Türkiye genelindeki illerde tapu sicilinin beyanlar hanesinde ‘’özel güvenlik bölgesidir’’ kaydının olması halinde valilik il planlama ve koordinasyon müdürlüklerinde alınacak yanıta göre işlem yapılacaktır.

d) Türkiye genelinde 2644 Sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile tapu sicilinin beyanlar hanesine ‘’ yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alan içerisinde kalmaktadır’’ şeklinde belirtme bulunması halinde edinim talepleri tapu müdürlüğünce ret edilecektir.